Marți, 27 Septembrie 2016 08:34

Acreditare program de formare

În baza OMENCȘ nr.5031/26.08.2016 Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de furnizor, a obținut acreditarea pentru programul de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 de ore, 10 CPT.
Programul de formare va fi inclus în Oferta de formare pentru anul școlar 2016-2017 și va fi livrat grupului țintă format din cadre didactice din învățământul preuniversitar.

Citit 427 ori