Marți, 24 Iunie 2014 10:04

Anunț începere program de formare "Managementul conflictului din mediul școlar - Nivel II" 25 iunie 2014

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță începerea programului de formare "MANAGEMENTUL CONFLICTULUI DIN MEDIUL ȘCOLAR - NIVEL II",  în cadrul proiectului POSDRU "Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor apărute în mediul școlar", beneficiar Ministerul Educației Naționale, în data de 25 iunie 2014 ora 9.00 la sediul instituției din Tulcea, Str. Alunișului nr. 7.

Grupul țintă este alcătuit din cadrele didactice nominalizate de unitățile de învățământ implicate în proiect, la solicitarea  Casei Corpului Didactic Tulcea.

Formatorul programului: prof. Cătălina ILIE, consilier școlar, C.J.R.A.E. Tulcea

Citit 642 ori