Luni, 19 Noiembrie 2012 02:00

Anunț lansare concurs

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Brăila, 6 noiembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, anunță lansarea concursurilor organizate în cadrul activității Acțiuni de promovare a importanței formării continue pentru cadrele didactice, din proiect.

Prima etapă a concursurilor debutează cu publicarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de aplicații didactice, ce stipulează condițiile de participare la concursurile specifice organizate în proiect. Metodologia poate fi vizualizată și descărcată din portalul proiectului, secțiunea Concursuri specifice (www.formref.ro).

Concursurile se adresează cadrelor didactice care au luat parte la programul de formare oferit prin proiectul ,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii". Vor fi organizate 5 concursuri, câte unul pentru fiecare serie de formare. Fiecărui concurs, respectiv fiecărei serii de formare, îi sunt alocate 12 premii în bani, după cum urmează: două (2) premii I, patru (4) premii II, șase (6) premii III.

Cadrele didactice participante la concurs vor elabora o aplicație didactică sub forma a două scenarii, unul teoretic (un proiect didactic) și altul practic (un produs multimedia ce va demonstra aplicarea practică a proiectului didactic la clasă), ce se vor încărca pe portalul proiectului.

Pentru seriile I și II de formare, concursurile se desfășoară în aceeași perioadă, înscrierea și depunerea aplicațiilor didactice fiind posibile între 12 noiembrie și 30 decembrie 2012.  Rezultatele finale ale evaluării aplicațiilor didactice aferente seriilor I și II vor fi publicate pe portal în data de 01 februarie 2013. Perioadele de desfășurare a concursurilor pentru următoarele serii de formare se regăsesc în metodologia de concurs.

Scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitați www.formref.ro.

Citit 419 ori