Joi, 27 Martie 2014 09:49

Anunț organizare program de formare ”Instrumente avansate de utilizare TIC”

Casa Corpului Didcatic Tulcea anunță organizarea programului de formare ”Instrumente avansate de utilizare TIC”, avizat de M.E.N., cu durata de 89 de ore, nr. credite – 25 credite, grup țintă - cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Cursul este structurat pe două module:

  1. Utilizarea avansată a calculatorului pentru pregătirea lecţiilor de predare şi evaluare;
  2. Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional.

Înscrierile se fac la secretariatul C.C.D. Tulcea, str. Alunișului nr. 7 Tulcea până la data de 28 aprilie 2014 prin depunerea dosarului de înscriere care trebuie să conțină Formularul de înscriere Descarcă aici și copii ale documentelor personale specificate în formular. Taxa de curs este 250 lei (în două rate).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0730 620765 sau pe adresa de e-mail: .

Responsabil program: informatician Mara IVAN.

Citit 662 ori