Marți, 11 Februarie 2014 12:42

Anunț organizare program de formare ”Proiecte europene”

Casa Corpului Didcatic Tulcea anunță organizarea programului de formare ”Proiecte europene” avizat de M.E.N. cu durata de 24 de ore, grup țintă - cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Cursul are ca scop informarea privind noul program Erasmus+, operațional în perioada 2014-2020, precum și abilitarea formabililor pentru accesarea de proiecte cu finanțare europeană. Erasmus+ integrează fostele programe Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius, vizitele de studiu, iar proiectele se depun exclusiv în numele instituțiilor.

Date fiind termenele foarte scurte pentru depunerea candidaturilor (17 martie 2014 pentru proiectele de mobilitate și 30 aprilie 2014 pentru parteneriatele strategice), C.C.D. Tulcea lansează acest program de formare pentru cei interesați.

Formatorul programului este prof. Daniela Stănică - inspector programe educaţionale şi educație permanentă în cadrul I.S.J. Tulcea.

Grupele de formabili se vor constitui luându-se în considerare ordinea înscrierii și intenția de aplicare la termenele menționate.

Înscrierile se fac la secretariatul C.C.D. Tulcea, str. Alunișului nr. 7 Tulcea până la data de 20 februarie 2014 prin depunerea dosarului de înscriere care trebuie să conțină Formularul de înscriere Descarcă aici și copii ale documentelor personale specificate în formular. Taxa de curs este 70 lei.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0736351892 sau pe adresa de e-mail: .

Responsabil program: prof. metodist Cristina Cherciu.

Citit 1029 ori