Marți, 30 Octombrie 2012 02:00

Anunț recrutare formabili program de formare POSDRU

PROGRAM DE FORMARE GRATUIT

PENTRU PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, FRANCEZĂ!

Vă aducem la cunoştinţă că se fac înscrieri în vederea constituirii grupelor de cursanţi pentru ultima sesiune de formare din cadrul Proiectului POSDRU “Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, implementat de I.S.J. Brălia, în parteneriat cu UNIVERSITATEA BUCUREŞTI şi SIVECO România SA.

Programul de formare este gratuit, acreditat cu 50 credite profesionale transferabile şi cuprinde două module: “Abilitare în domeniul curriculum-ului” şi “Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor”.

Având în vedere faptul că programele de fomare gratuite cu finanțare din Fondul Social European se află la finalul etapei de derulare (cf. Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane 2007-2013), profesorii care nu au accesat acest program de formare până acum, pot profita de această ocazie pentru a acumula credite prin formare/perfecţionare în specialitate.

Se pot înscrie profesorii de limba română, engleză, franceză şi profesori pentru învățământ primar care desfășoară la clasă ore de predare în limba engleză/franceză (limba străină la clasele a III-a și a IV-a).

Cursurile se vor desfăşura în locaţia C.C.D. Tulcea. Pentru cadrele didactice din județ, cheltuielile de transport se decontează din bugetul proiectului. Înscrierea se face prin completarea tabelului de mai jos cu datele personale ale cadrelor didactice interesate.

Aşteptăm tabelul completat până la data de 15 noiembrie 2012,  la adresa de e-mail:  sau prin fax: 0240 511379

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Şcoala

Funcţia/

Specializarea

Nr. telefon

Adresă e-mail

1.

         

                                  

Persoană de contact :

Prof. metodist PEICIU MARINELA

Tel : 0240 516656 sau 0736351890

Citit 565 ori