Marți, 27 Noiembrie 2012 02:00

Comunicat program formare - Proiect POSDRU/87/1.3/S/62536

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -,,Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Brăila, 27 noiembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

809 de cadre didactice participă la a IV-a serie de formare

În perioada 03 noiembrie 2012 – 08 ianuarie 2013 se desfășoară cursurile celei de-a IV-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 -”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii”.

În a IV-a serie de formare desfășurată în cadrul proiectului, 31 de experți formatori susțin cursurile pentru 809 de cadre didactice din cele 8 județe în care se implementează proiectul, după cum urmează:

  • județul Constanța - 193 de cadre didactice;
  • județul Galați - 169 de cadre didactice;
  • județul Brăila - 144 de cadre didactice;
  • județul Buzău –100 de cadre didactice;
  • Municipiul București – 81 de cadre didactie;
  • județul Ilfov – 52 de cadre didactice;
  • județul Vrancea – 47 de cadre didactice;
  • județul Tulcea – 23 de cadre didactice.

Programul de formare dezvoltat și acreditat în cadrul proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este destinat cadrelor didactice din preuniversitar, în special cele din aria curriculară ”Limbă și comunicare”, are o structură de tip curs integrat (ore față-în-față, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.) și conține 2 module, fiecare urmărind dezvoltarea unor competențe cheie pentru asigurarea unei educații de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Formarea și dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare are ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile și interesele elevilor, creșterea calității programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competențelor profesorilor din pre-universitar și corelarea lor cu cerințele europene și cu domeniile prioritare ale educației.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul țintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 3569 de cadre didactice, din care 3551 au primit certificarea, atingând un procent de 99% a cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 71% din totalul grupului țintă.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.  

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre programul de formare, vizitați www.formref.ro.

Citit 435 ori