Marți, 13 Iunie 2017 15:21

Programe de formare organizate de C.C.D. Tulcea

În perioada mai-iunie Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat următoarele programe de formare:
-    Asigurarea calității în educație – 2 grupe
-    Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – 1 grupă
-    Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală – 1 grupă
-    Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar – 2 grupe
-    Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar – 2 grupe
-    Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar – 1 grupă
-    Asigurarea calității în educație – 2 grupe
-    Curs Bibliotecari – 1 grupă
-    Curs Formator – 1 grupă
-    Strategii didactice de dezvoltare a competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare, în cadrul parteneriatului Erasmus+ - 1 grupă
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina biologie, 1 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina limba și literatura română, 2 grupe;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina matematică, 2 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina fizică, 1 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina geografie, 1 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina istorie și științe sociale, 1 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale – disciplina chimie, 1 grupă;
-    Dezvoltarea competențelor de evaluare ale membrilor comisiilor de certificare a calificărilor profesionale pentru învățământul profesional și tehnic – 2 grupe

Citit 220 ori