Comunicate

Vineri, 23 Octombrie 2015 09:58

Conferinta „ARACIP-10”

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul  Preuniversitar (ARACIP) a organizat vineri, 18 septembrie 2015, conferința „ARACIP-10”, cu ocazia încheierii primului deceniu de activitate și finalizarea a două proiecte strategice: „Educație de calitate în școlile din mediul rural – ID 133316” și „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale – ID 138879”. La evenimentul desfășurat în sala de conferințe a Campusului Universitar „Artifex” – București, a participat și directorul Casei Corpului Didactic Tulcea, prof. Gabriela Nichifor.

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 15 septembrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a planificat monitorizarea Centrelor de Documentare și Informare (CDI) din unități școlare din municipiul și județul Tulcea, în anul școlar 2014-2015.
În perioada februarie-iunie 2015 au fost monitorizate un număr de șapte C.D.I.-uri din unitățile școlare: Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea, Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu” Tulcea, Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea, Scoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, Școala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculițel, Școala Gimnazială Chilia Veche.
Activitatea de monitorizare a fost efectuată de dna. Doina Sbârnea, coordonator CDI la nivel de județ și a urmărit aspecte precum: stadiul de funcționare al CDI, utilizarea eficientă a resurselor și portofoliul responsabilului CDI. Toate informațiile colectate în urma acestei activități vor fi cuprinse în raportul de monitorizare și analiză a rezultatelor, elaborat pentru anul școlar 2014-2015.

În perioada septembrie 2014 – august 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea implementează proiectul de parteneriat strategic ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”, în cadrul Programului Erasmus+.

Partenerii implicați în proiect sunt Casa Corpului Didactic Tulcea/România, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) – Debrecen/Ungaria, Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – Edirne/Turcia,  Centro integrado de formación profesional medina del campo - Medina del Campo/Spania și Klaipedos valstybine kolegija – Klaipeda/Lituania.

Parteneriatul strategic contribuie la combaterea abandonului școlar și la prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Activitățile proiectului urmăresc îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor/tinerilor cu nivel scăzut  de dezvoltare a achiziţiilor fundamentale, elaborarea, livrarea unui program de formare pentru cadre didactice care lucrează cu elevi/tineri cu  dificultăți de învățare și/sau cu risc de abandon și eșec școlar, elaborarea unui ghid metodologic (noi metode și instrumente de lucru pentru profesori) care va aplicat în școlile din țările partenere.

În perioada 25 – 28 noiembrie 2014 va avea loc prima întâlnire internațională de proiect, la Budapesta, în Ungaria, la care vor participa membrii ai echipei de proiect C.C.D. Tulcea și reprezentanți din țările partenere.

În perioada 21-27 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea lansează oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015, în cadrul întâlnirilor cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli, directori și inspectori școlari. Acțiunile se vor desfășura în Tulcea și în cele trei filiale județene din Babadag, Luncavița și Cerna. Oferta de formare va fi publicată pe siteul C.C.D.-ului, blog și Facebook.

Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea va organiza activitățile de formare din cadrul proiectului POSDRU /157/1.3/S/137603 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi”.

Miercuri, 19 Februarie 2014 15:29

Gala EduManager.ro 2013

Articol online apărut pe site-ul edumanager.ro în data de 9 decembrie 2013

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=13670