Legislație

ORDIN Nr. 5386/30-09-2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5561/2011

OMECS Nr. 5481/14.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic

OMECTS nr. 5442/8.10.2015 privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

OMECTS 5556 / 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

OMECTS nr.5562 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

OMECTS nr. 5485/29.11.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice

OMECTS nr. 5564/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia

OMECTS nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învâțămăntul preuniversitar

OMECTS nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic

Legea Educatiei Nationale