Marți, 15 Martie 2016 11:32

Activitate metodica semestriala a bibliotecarilor scolari/responsabililor CDI

Vineri, 11 martie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat la Colegiul Economic “Delta Dunării”, activitatea metodică  semestrială cu responsabilii Centrelor de Documentare și Informare (CDI) și bibliotecarii școlari din municipiul și județul Tulcea. Activitatea cu tema „ Lectura – cale de dezvoltare a personalităţii umane” a pus în valoare  importanţa lecturii şi influenţa pe care o are asupra dezvoltării personalităţii adolescenţilor şi adulţilor. Elevii Colegiului Economic “Delta Dunării”, coordonaţi de bibliotecar Rusu Gabi, au susţinut cu argumente necesitatea structurilor infodocumentare – biblioteci şcolare şi CDI-uri ca spaţii de învăţare în şcoli.
Caracterul nonformal al activităţii a reieşit din dialogul direct pe care elevii l-au avut cu bibliotecarii prezenţi la activitate, întrebările pe care le-au adresat,  modul în care şi-au argumentat opiniile legate de lectură şi punctele  de vedere prezentate.
S-a evidențiat disponibilitatea tinerilor pentru comunicare şi dorinţa de a depăşi barierele dintre generaţii. Acţiunea s-a finalizat cu un moment artistic susţinut de elevii clasei a XII-a.
La activitate a fost prezentă prof. Daniela Bâlea, director adjunct al Colegiului Economic “Delta Dunării”, elevii claselor a XII-a şi a XI-a, bibliotecari şcolari şi responsabili CDI.
Responsabil activitate metodică - coordonator CDI, Doina Sbârnea.

Citit 720 ori