Joi, 19 Noiembrie 2015 17:28

Activitatea metodica semestriala a bibliotecarilor scolari si a responsabililor CDI din judetul Tulcea

Vineri,13 noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat activitatea metodică semestrială a bibliotecarilor şcolari şi responsabililor din CDI, gazdă fiind Centrul de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale Baia.
Tema abordată a fost “Pledoarie pentru cunoaşterea istoriei locale – Hamangia, cultură şi spiritualitate românească, Baia ţinut dobrogean”, eveniment menit să celebreze valorile istorice, culturale şi sociale dedicate  Zilei Dobrogei.    
Responsabilul CDI Baia, bibliotecar Radu Doru şi învățătorul Mirela Dragnea au susținut o activitate de învățare nonformală împreună cu elevii clasei a III-a din Școala Gimnazială Baia. Participanții la activitatea metodică, responsabilii CDI și bibliotecarii din școlile tulcene, au apreciat caracterul transdisciplinar al activității, strategiile interactive utilizate pentru a valorifica istoria și tradiţiile locale,  folclorul, muzica şi  poezia. A fost subliniat încă o dată rolul CDI în școală și în comunitate, acela de a favoriza accesul la informație și cultură elevilor, cadrelor didactice și membrilor comunității, cât și definirea școlii ca pol cultural al comunității școlare și locale.
Coordonator activitate : bibliotecar Sbârnea Doina, C.C.D. Tulcea

Citit 393 ori