Miercuri, 23 Martie 2016 09:11

Conferinta Character First

Casa Corpului Didactic Tulcea, în parteneriat cu Character First Romania, ICEM și Liceul de Artă „George Georgescu”, a organizat în ziua de 18 martie 2016,  Conferința „Mai întâi caracterul”. Evenimentul s-a desfășurat la Casa Avramide și a fost susținută de domnul Paul Copu, directorul executiv al Asociației IBLP România și Ovidiu Micula, formator în cadrul programului.
„Mai întâi caracterul” este un program educativ internațional pentru dezvoltare personală, se adresează în egală măsură cadrelor didactice și elevilor și poate fi implementat în școală ca disciplină opțională la nivelurile primar, gimnazial și liceal. Cadrele didactice au oportunitatea de a se încrie la cursul de formare online intitulat ”Mai întâi caracterul” și să beneficieze de un îndrumător pentru profesori ca ghid pentru aplicarea cunoștințelor dobândite în activitățile de învățare desfășurate cu elevii, în context formal și non-formal.
Activitatea a fost coordonată de directorul C.C.D. Tulcea, prof. Gabriela Nichifor și au participat 84 de cadre didactice, din unități școlare din municipiu și județ, reprezentanți ai ISJ Tulcea, echipa C.C.D. Întâlnirea a reprezentat un exemplu de bună practică pentru învăţământul tulcean, oferind concepte cheie şi aplicaţii practice ca bază pentru educarea caracterului la elevi.

Citit 732 ori