Miercuri, 14 Noiembrie 2012 02:00

Întâlnire cu Responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli

În data de 5 noiembrie 2012 a avut loc întâlnirea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (R.D.R.U) care a reunit 60 de participanți în amfiteatrul Colegiului ”Brad Segal” Tulcea.

D-na director al Casei Corpului Didactic Tulcea, prof. Gabriela Nichifor a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2012-2013 și noul format al site-ului instituției www.ccdtulcea.ro. S-au prezentat direcțiile de acțiune și activitățile planificate de C.C.D. Tulcea pentru acest an școlar, în următoarele domenii specifice: formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale; publicații, difuzare de carte și softuri educaționale; informare/documentare; parteneriate educaţionale, activități de petrecere a timpului liber.

 D-na inspector pentru mentorat și dezvoltarea resursei umane, prof. Rodica Nicotitov a prezentat informații legate de atribuțiile și portofoliul R.D.R.U. A făcut precizări privind legislația aferentă  organizării examenelor de obținere a gradelor didactice în anul școlar 2012-2013.

Fiecare participant a primit o mapă care a cuprins Oferta de formare – broșură și documente specifice.

Prezentare PPT – Întâlnirea R.D.R.U

  

Citit 790 ori