Miercuri, 20 Noiembrie 2013 02:00

Întâlnirea cu Responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli

Începând cu acest an școlar, Casa Corpului Didactic Tulcea a înființat 3 filiale C.C.D. în județul Tulcea  cu scopul de a facilita accesul cadrelor didactice din județ la programe de formare, activități metodico-științifice și alte evenimente organizate de instituția noastră.

Cele trei filiale C.C.D. își au sediul la:

  1. Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag, localitatea Babadag;
  2. Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița,  Comuna Luncavița;
  3. Școala Gimnazială ”Panait Cerna”,  Comuna Cerna;

și au arondate un număr de unități de învățământ în funcție de proximitatea zonei geografice.

Inaugurarea filialelor C.C.D. s-a realizat prin organizarea primei Întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli, prilej cu care C.C.D. Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2013-2014.  Astfel  în data de 6 și 7 noiembrie 2013 au avut loc întâlnirile ce au reunit 75 de responsabili (RDRU),  în amfiteatrul Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea și în locațiile celor trei filiale din județ.

Cele patru întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli au fost susținute de coordonatorii desemnați de C.C.D. Tulcea  pentru fiecare filială după cum urmează:

  1. Tulcea, locația Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea –prof. Gabriela Nichifor director C.C.D. Tulcea;
  2. Babadag,  Liceul ”Dimitrie Cantemir” responsabil Marinela Peiciu prof. metodist C.C.D. Tulcea;
  3. Luncavița, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” responsabil Carmen-Aurelia Ștefănescu –prof. metodist C.C.D. Tulcea;
  4. Cerna, Școala Gimnazială ”Panait Cerna” responsabil Cristina Cherciu –prof. metodist C.C.D. Tulcea;

Au fost prezenți din partea I.S.J. Tulcea, domnul Inspector Școlar General Adjunct, prof. Corneliu Chistrugă și doamna Inspector Școlar cu Dezvoltarea profesională și Mentorat, prof. Rodica Nicotitov.

La acest evenimente au participat și reprezentanți ai școlilor  arondate filialelor, șefi de catedră, responsabili ai comisiilor metodice, directori, care au apreciat inițiativa Casei Corpului Didactic Tulcea de a înființa filiale în județ, oferind astfel tuturor șanse egale de acces la ofertele de formare și  de noi oportunități de dezvoltare profesională și evoluție în carieră .

<<< Prezentare OFERTA Intalnirea RDRU >>>

Citit 523 ori