Vineri, 31 Octombrie 2014 11:04

Lansarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2014-2015

În perioada 21-27 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015 la întâlnirile responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU). Lansarea s-a desfășurat în Tulcea, la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” și în cele 3 filiale din județ: Babadag - Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Cerna - Şcoala Gimnazială „Panait Cerna” și Luncavița – Liceul Tehnologic „Simion Leonescu”.

Oferta avizată de Ministerul Educației Naționale include programe și activități științifice, metodice, culturale identificate în urma analizei de nevoi și a solicitărilor exprimate de beneficiari – instituții de învățământ tulcene sau de alte categorii de personal din sistem.

La reuniunile de lansare au participat atât responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, cât și cadre didactice din școlile arondate. Fiecare responsabil cu dezvoltarea resursei umane a primit o mapă cuprinzând un catalog cu Oferta de formare, materiale promoționale și documente specifice.

Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea reprezentată prin director, prof. Gabriela Nichifor și responsabilii filialelor, profesorii metodiști Marinela Peiciu, Tanța Drăghici și Nicolae Ariton, a prezentat portofoliul de programe și activități metodico-științifice planificate pentru acest an școlar. Au fost oferite informații relevante pentru activitatea RDRU, privind legislația formării continue și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul unităților școlare.
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat de inspectorul general adjunct – prof. Corneliu Chistrugă și inspectorul școlar de specialitate cu dezvoltarea profesională, prof. Rodica Nicotitov.

Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și au purtat discuții despre necesitatea dezvoltării profesionale prin participarea la activități de formare continuă/perfecționare.

Citit 732 ori