Luni, 14 Aprilie 2014 16:07

Workshop pentru profesorii de matematică, susținut de profesor universitar Michael Lambrou - de la Universitatea din Creta/Grecia

Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Universitatea din Creta/Grecia și Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea a organizat în data de 9 aprilie 2014 workshop-ul ”Matematica fără frontiere”.

Profesori care predau matematica în școli din municipiul și județul Tulcea au valorificat experiența și pregătirea metodico-științifică a unei personalități recunoscute în domeniul matematicii, profesor universitar Michael Lambrou, şeful catedrei de analiză funcţională al Universităţii din Creta/Grecia.

Prin metode și tehnici interactive, participanții au avut parte de experiențe antrenante și utile ulterior în activitatea la clasă, dezvoltându-și competențe pedagogice privind integrarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare și a instrumentelor alternative de motivare a elevilor pentru învățare.

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost reprezentat de inspectorul școlar general adjunct, prof. Corneliu Chistrugă și inspectorul școlar de matematică, prof. Mihalea Dumitru. Activitatea a fost coordonată de directorul Casei Corpului Didactic Tulcea, prof. Gabriela Nichifor cu implicarea întregii echipe C.C.D. și a dnei. Monica Petre, prof. de matematică la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea.

Invitatul din Grecia a desfășurat în zilele Săptămânii ”Școala Altfel” și activități cu elevii, organizate la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea și Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița.

Mulțumim directorilor celor două instituții de învățământ, prof. Emil Gherghescu și prof. Ana Arcuș, pentru deschiderea și implicarea în activitățile desfășurate în cadrul parteneriatului.

Citit 829 ori