Activitate RDRU Dimitrie Cantemir

Luni, 31 martie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat la Liceul "Dimitrie Cantemir" Babadag activitatea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane (RDRU) din școlile arondate filialei Babadag.

Scopul acestei activități a fost acela de a oferi responsabililor cu dezvoltarea resursei umane sprijin și consultanță metodologică în domeniul formării continue și al dezvoltării profesionale pentru optimizarea activității acestora.

Responsabilul filialei, prof. metodist Marinela Peiciu a prezentat informații relevante pentru activitatea RDRU, precum: legislația privind formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea formării continue și a dezvoltării profesionale la nivelul instituției, portofoliul RDRU, raportul privind dezvoltarea resursei umane din școală pentru anul școlar 2013-2014.

Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor de interes abordate și au împărtășit exemple de bună practică privind dezvoltarea resursei umane la nivelul școlii din care provin.