LICEUL "Dimitrie Cantemir" Babadag

"ÎNTR-O EUROPĂ FĂRĂ GRANIŢE – PENTRU ELEVI, PĂRINŢI ŞI PROFESORI"

Începând cu anul școlar 2013–2014, Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag a devenit una dintre cele trei filiale ale Casei Corpului Didactic Tulcea. Această inițiativă are scopul de a facilita accesul/participarea cadrelor didactice din județ la programe de formare, activități metodico-științifice și alte evenimente organizate de C.C.D. Tulcea.

 

dimitrie-cantemir-001

În anul 1953 se înfiinţează liceul teoretic prin formarea clasei a VIII-a, cu un număr de 53 de elevi şi 13 cadre didactice, dintre care 3 profesori cu studii universitare, 2 profesori cu institutul de 3 ani, 2 profesori suplinitori şi 6 învăţători ce predau la clasele I - VII. Între 1953-1962, liceul a funcţionat cu un singur rând de clase , între 1962–1964 cu două rânduri de clase, iar între 1964 - 1976 cu patru rânduri de clase. Şcoala profesională, transformată ulterior în liceu agricol, în 1970 s-a transferat la Tulcea, din 1987 s-a reînfiinţat la Babadag.

În 1967 se înfiinţează învăţământul seral la liceu. În 1976 liceul teoretic se transformă în liceu industrial, iar pentru a îmbunătăţi condiţiile de educație se dă în folosinţă internatul liceului cu 216 paturi, în anul 1980.

În anul 1990 liceul redevine teoretic cu profil real şi uman. Prin grija regretatului director, domnul Gheorghe Dascălu, mare iubitor de cultură, denumirea unităţii şcolare a devenit ,,Dimitrie Cantemir”. De atunci marele cărturar a devenit patronul spiritual al şcolii şi este sărbătorit în fiecare an pe data de 26 octombrie, de Sfântul Dumitru. Din anul 2000, prin unirea liceului teoretic cu şcoala profesională, unitatea a devenit Grupul Şcolar ,,DIMITRIE CANTEMIR”, iar din septembrie 2012 Liceul "Dimitrie Cantemir". În prezent managementul şcolii este asigurat de director prof. AVRAM LUMINITA şi director adjunct prof. TECLICI ILEANA CRISTINA.

MISIUNEA ȘCOLII

 • Formarea tinerilor din zona ocupaţională Babadag şi nu numai, pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă, stimulând dezvoltarea carierei şi urmărind integrarea conform cerinţelor europene.
 • Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui tânăr, fie că este din mediul urban sau rural, răspunzând în acelaşi timp cerinţelor de pe piaţa muncii, dezvoltând tinerilor capacităţi de integrare în comunitate.
 • Şcoala oferă cursuri de zi, seral şi cu frecvenţă redusă.
 • Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată (pentru nivelele 2 şi 3 de calificare prin ruta DIRECTĂ ȘI PROGRESIVĂ), pentru unităţile economice din oraş şi împrejurimi.

dimitrie-cantemir-002

 

PERSONALUL ȘCOLII

Motto: "O valoare nu este ceea ce posedăm. Nici o realizare cu care să ne mândrim. O valoare este o misiune, o motivație, un stimulent pentru a trece la fapte. Cu cât este mai puternic stimulentul, cu atât mai mult putem obține împreună în bătălia pentru a trăi mai bine" - Jan Peter Balkenende, prim ministrul Olandei

 • Personalul școlii este format din 46% de cadre didactice-profesori, 8 persoane în aparatul administrativ și 15 persoane-personal nedidactic, ce deservesc cele 2 grădinițe, cantina și internatul, clădirea principală a liceului și atelierele scoală.
 • 90% dintre profesorii școlii au absolvit diverse programe de formare in domenii precrum: inițiere operare PC, comunicare în limba străină, abilitare curriculară, elaborare standarde și curriculum, consiliere și orientare privind cariera, învățarea centrată pe elev.
 • 100% din personalul administrativ deține o calificare corespunzătoare postului ocupat prestând servicii de calitate.

DOTĂRI MATERIALE

dimitrie-cantemir-003

 • 2 cabinete moderne de informatică (cu conectare la internet)
 • 3 laboratoare de: fizică, chimie, biologie
 • 3 cabinete: geografie, psihologie, logopedie
 • 2 săli de sport
 • 5 ateliere: 2 mecanic, 1 electromecanic, 1 comerț, 1 construcții
 • 1 laborator tehnologic
 • centru de documentare și informare/bibliotecă
 • cabinet școlar medical
 • cămin pentru cazare și cantină (100 locuri)

dimitrie-cantemir-004

 

Nevoia de formare a adulţilor este de asemenea satisfăcută prin cursurile de seral şi frecvenţă redusă.

Realizat de:
Prof. Ileana Cristina TECLICI
Director adjunct Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag