LICEUL TEHNOLOGIC ”SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA

MOTTO: ”CUNOAȘTEREA ÎNSEAMNĂ LIBERTATE!”

Începând cu anul școlar 2013 – 2014, Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița a devenit una dintre cele trei filiale ale Casei Corpului Didactic Tulcea.

Obiectivele instituției noastre de învățământ se sprijină pe o puternică cultură organizațională, bine structurată, solid ancorată în tradiția școlii de a forma buni absolvenți, angajați civic, dornici de promovare a noului și de formare continuă. De asemeni procentul de 100% a cadrelor didactice calificate, preocupate permanent de perfecționare (23 cu grade didactice I și II), existența a doi profesori metodiști I.S.J. și a doi formatori în educația adulților atestă faptul că echipa de cadre didactice din școala noastră contribuie major la optimizarea procesului de educație.

luncavita-001

Politica educațională a școlii asigură elevilor competențe cheie cum ar fi:

 • comunicare și lucru în echipă;
 • dezvoltare personală în scopul obținerii performanței;
 • integrare în spațiul socio-economic;
 • igienă și securitatea muncii;
 • comunicare într-o limbăde circulație europeană;
 • utilizarea echipamentului TIC.

 

luncavita-002

Simbolurile și ritualurile care țin de tradiția liceului nostru reprezintă elemente puternice, bine ancorate în activitatea didactică din școală: emblema școlii, uniforma și imnul școlii. Învățătorii înaintași Simion Leonescu și Petre Bulgaru reprezintă exemple de dăruire în activitatea școlii luncăvițene, punând bazele unei atmosfere de cooperare, comunicare asertivă, toleranță, respect pentru opinia celuilalt, libertate de alegere.

Accesând surse de finanțare provenite din bugetul comunității locale, din diferite proiecte interne și externe, baza materială a școlii s-a îmbunățit în ultimii ani cu clase, laboratoare, cabinete, dispunând, în prezent, de 20 de săli de clasă, 5 laboratoare, 3 cabinete, 1 atelier, 1 sală de sport pusă la dispoziție de comunitatea locală, spații de joacă pentru copii, 1 bibliotecă școlară cu 6000 de volume.

Subliniem și activitatea extrașcolară concretizată în spectacole, serbări școlare, expoziții de artă plastică, concursuri tematice, prezența activă în media, precum și în activitățile educative - Ziua porților deschise, Ziua Dobrogei, 1 Decembrie, Ziua școlii, Sărbătoarea Crăciunului, Ziua Eroilor, Sărbătoarea teilor.

luncavita-003

luncavita-004

Ansamblul „Moșoaiele”a obținut Premiul de Excelență la Festivalul Tradițiilor de Iarnă din Tulcea și Slobozia; a susținut spectacole la diferite televiziuni și la Palatul Parlamentului;Rezultatele în activitatea extrașcolară sunt pe măsura eforturilor depuse:

 • Premiul I la concursul „Prietenii pompierilor”;
 • Diploma de Excelență la Concursul de Artă Internațională „One Word Classrooms” S.U.A;
 • Diploma de Excelență pentru campania „Dăruiește un zâmbet”
 • Premiul I la Festivalul Național „Comorile Neamțului”- dans folcloric cu ansamblul „Ghiocel de la Luncavița”;
 • Premiul I la Festivalul „Peștișorul de Aur” Tulcea - 2013 - dans folcloric
 • Premiul I la Festivalul „Leru-i Ler!” - 2013.

Liceul Tehnologic din Luncavița, prin eforturile de autorizare în calificarea de tehnician în agroturism, preîntâmpină cerința locală de pregătire a forței de muncă cu specializare corespunzătoare exigențelor impuse de legislația în acest domeniu.

luncavita-005

Fiind interesată de dezvoltarea agroturismului în zonă, dar și de creșterea calității educației, comunitatea locală se constituie într-un important sprijin pentru activitatea didactică și extrașcolară a liceului nostru, materializat în parteneriate și convenții de colaborare cu diferite instituții din mediul socio-economic, cultural și de învățământ.

Realizat de
Prof. Mariana POPA
Responsabil Dezvoltare Resurse Umane
LICEUL TEHNOLOGIC ”SIMION LEONESCU”
LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA