Lansarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2014-2015 în cadrul Filialei Luncaviţa

Luni, 27 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015 la întâlnirea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU), în cadrul Filalei C.C.D. – Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncaviţa.

Într-o atmosferă de lucru, responsabilul filialei, prof. metodist Tanţa Drăghici a prezentat catalogul de programe și activități metodico-științifice planificate de Casa Corpului Didactic Tulcea pentru acest an școlar. Au fost oferite informații relevante pentru activitatea RDRU, privind: legislația care reglementează formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul instituției.
La activitate au participat atât responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, cât şi reprezentanți ai școlilor  arondate filialei, șefi de catedră, responsabili ai comisiilor metodice, directori. Au fost purtate discuții utile pe marginea Ofertei, a legislației în domeniu și au fost stabilite modalitaţi de îmbunătățire a activității viitoare. Fiecare responsabil cu dezvoltarea resursei umane a primit o mapă cuprinzând Oferta de formare – catalog, materiale promoționale și documente specifice domeniului resurse umane din şcoli.

Responsabil Filiala Luncavita,
Prof. metodist Drăghici Tanţa