Activitate RDRU Panait Cerna

Joi, 3 aprilie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în filiala Școala Gimnazială ”Panait Cerna” Cerna activitatea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane, care a avut ca scop oferirea de consultanță metodologică în domeniul formării continue și al dezvoltării profesionale.

Au fost prezentate informații relevante pentru activitatea RDRU precum: legislația privind formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea formării continue și a dezvoltării profesionale la nivelul instituției, portofoliul RDRU și structura raportului privind dezvoltarea resursei umane din școală pentru anul școlar 2013-2014.

Participanții au primit informații utile pentru îmbunătățirea activității și realizarea portofoliului responsabilului cu dezvoltarea resursei umane, au participat activ la discuții și au împărtășit exemple de bună practică privind formarea continuă la nivelul școlii din care provin.

Întâlnirea metodică a fost coordonată de responsabilul filialei, profesor metodist Cherciu Cristina.