Întâlnirea semestrială a responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU) – Filiala Babadag

Luni, 25.05.2015, s-a desfășurat întâlnirea metodică a responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU), în cadrul filialei C.C.D. Babadag - Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”. Responsabiliul filialei, prof. metodist Nicolae Ariton a prezentat modelul noii baze de date a formării continue, care va fi utilizată începând cu anul școlar 2015-2016, precum și alte documente. Au fost oferite informații privind activitatea RDRU, precum legislația formării continue și dezvoltarea profesională, forme de comunicare eficientă cu cadrele didactice, administrarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul instituției. Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și s-au purtat discuții despre necesitatea și utilitatea dezvoltării profesionale ca factor  determinant al creșterii calității. În finalul activității, a fost prezentată oferta de curs „Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile”, proiect POSDRU/157/1.3/S/141511, care va fi implementat în perioada imediat următoare.
Responsabil filială C.C.D. Babadag, prof. metodist Nicolae Ariton