Lansarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2014-2015 în cadrul Filialei Babadag

Marți, 21 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015 la întâlnirea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU), în cadrul Filialei C.C.D. Babadag – Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”.

Oferta include programe și activități științifice, metodice, culturale identificate în urma analizei de nevoi și a solicitărilor exprimate de beneficiari – instituții de învățământ tulcene sau de alte categorii de personal din sistem.

La activitate au participat atât responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, cât și cadre didactice din școlile arondate filialei Babadag. Fiecare responsabil cu dezvoltarea resursei umane a primit o mapă cuprinzând Oferta de formare – catalog, materiale promoționale și documente specifice.

Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea reprezentată prin director, prof. Gabriela Nichifor și responsabilul filialei, prof. metodist Nicolae Ariton, a prezentat portofoliul de programe și activități metodico-științifice planificate pentru acest an școlar. Au fost oferite informații relevante pentru activitatea RDRU, privind: legislația privind formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul instituției.
Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și au purtat discuții despre necesitatea dezvoltării profesionale prin participarea la activități de formare continuă/perfecționare.

Responsabil Filiala Cerna, prof. metodist Nicolae Ariton