ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PANAIT CERNA” Cerna

Începând cu anul școlar 2013–2014, Școala Gimnazială ,,Panait Cerna” a devenit una dintre cele trei filiale ale Casei Corpului Didactic Tulcea. Această inițiativă are scopul de a facilita accesul/participarea cadrelor didactice din județ la programe de formare, activități metodico-științifice și alte evenimente organizate de C.C.D. Tulcea.

 

Școala din localitatea Cerna cunoscută sub numele de Școala Gimnazială ,,Panait Cerna” poartă cu cinste numele poetului născut pe meleaguri dobrogene.

Casa memorială în care s-a născut și a crescut poetul este punct de atracție pentru turiști, dar și pentru elevii din școlile și liceele județului, prilej de cunoaștere a valorilor nord-dobrogene și de desfășurare a unor activități extrașcolare.

cerna-001

Cadrele didactice dețin o bună pregătire profesională și o bogată experienţă, dublate de pasiune și dăruire. Acest lucru se materializează în organizarea și desfăşurarea unui proces instructiv - educativ de calitate, reflectat în rezultatele obţinute de elevi la testările naţionale şi concursurile şcolare. Activitatea managerială, dinamică și creativă, asigură o bună desfășurare a activității didactice, o bună gestionare a resurselor umane și materiale și crează un climat propice dezvoltării personalității elevilor.

Localitatea Cerna cuprinde zona de sud-vest a Parcului Național Munții Măcinului, fapt ce reprezintă o oportunitate pentru elevi de explorare, cunoaștere, relaxare și participare la activitățile organizate de Parcul Național Munții Măcinului în colaborare cu școala și Biblioteca Comunală ,,Dumitru Cerna”. Semnificativ în acest sens este concursul ecologic ,,Tradiții, Oameni și Natură", concurs dedicat Zilei Europene a Parcurilor, unde elevii echipajului ,,Jeica” au obținut premii la nivel național.

cerna-003cerna-005
 
cerna-004
 

cerna-006cerna-007cerna-008

cerna-009Elevii școlii provin în majoritate din familii meglenoromâne, iar cultivarea tradițiilor și a portului popular specific este întreținută  de către  familie și  școală. Moștenirea culturală este valorificată în cadrul  ,,Ansamblului folcloric meglenoromân Altona” și a Asociației "Altona” din care fac parte elevii Școlii Gimnaziale ”Panait Cerna”.

cerna-010cerna-011cerna-012

Activităţile extracurriculare cu conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv completează conținutul instruirii și fiind organizate în funcție de interesele elevilor au o influență benefică în dezvoltarea acestora.

cerna-013cerna-014cerna-015

Realizat,
Prof. LOLA MARIA - Responsabil
Filiala Școala Gimnazială ”Panait Cerna”