Lansarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2014-2015 în cadrul Filialei Cerna

Marți, 21 octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2014-2015 la întâlnirea responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școli (RDRU), în cadrul Filalei C.C.D. – Școala Gimnazială ”Panait Cerna”.
Responsabilul filialei, prof. metodist Marinela Peiciu a prezentat portofoliul de programe și activități metodico-științifice planificate de Casa Corpului Didactic Tulcea pentru acest an școlar. Au fost oferite informații relevante pentru activitatea RDRU, precum: legislația privind formarea continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice, gestionarea activității de formare continuă/perfecționare la nivelul instituției.
La activitate au participat atât responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, cât și cadre didactice din școlile arondate filialei Cerna. Participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor abordate și au purtat discuții despre necesitatea dezvoltării profesionale prin participarea la activități de formare continuă/perfecționare.
Fiecare responsabil cu dezvoltarea resursei umane a primit o mapă cuprinzând Oferta de formare – catalog, materiale promoționale și documente specifice.

Responsabil Filiala Cerna, prof. metodist Marinela Peiciu