Programe de formare desfasurate in cadrul proiectului POSDRU ID137603

În perioada februarie-mai 2015 la Filiala C.C.D. - Școala Gimnazială ”Panait Cerna” din localitatea Cerna, județul Tulcea s-au desfășurat programele de formare acreditate ”Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic” (60 ore, 15 credite profesionale transferabile) și ”Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar” (60 ore, 15 credite profesionale transferabile).
Cele două programe de formare au fost gratuite și s-au desfășurat în cadrul proiectului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în scopul formării de competențe cheie relevante la elevi” ID 137603, beneficiar Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea.
Grupul țintă a fost format din 25 de cadre didactice din învățământul preșcolar cu domiciliul în mediul rural, din școlile arondate filialei C.C.D. din localitatea Cerna.  
În cadrul sesiunilor față-în-față și online, cursanții au avut oportunitatea de a-și dezvolta competențe în următoarele domenii: predarea interdisciplinară pentru formarea competenţelor cheie la preșcolarul și şcolarul mic, utilizarea strategiilor didactice în abordarea inter-, pluri- şi transdisciplinară, educaţia în spiritul dezvoltării durabile, relaţia școală-familie-comunitate.

Formator:
Prof. metodist Marinela Peiciu, C.C.D. Tulcea