Activitate RDRU Simion Leonescu

Marți, 2 aprilie 2014, la Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița a avut loc întâlnirea metodică a responsabililor cu dezvoltarea  resursei  umane din unitațile școlare arondate acestei filiale a Casei Corpului Didactic Tulcea. În cadrul instruirii s-au discutat aspecte legate de: activitatea curentă a responsabililor, modul în care se asigură consultanță pentru cadrele didactice din școală privind perfecționarea și dezvoltarea profesională, conținutul portofoliului responsabilului, structura raportului de activitate la final de an școlar. De asemenea,  s-au transmis informații legate de activitățile ce urmează a se desfășura în perioada imediat următoare în cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea pentru a fi aduse la cunoștință  cadrelor didactice din școlile reprezentate.

Participanții au primit informații utile, au participat activ la discuții și au împărtășit exemple de bună practică din activitatea curentă.

Activitatea a fost coordonată de prof. Carmen Ștefănescu, profesor metodist al Casei Corpului Didactic, responsabil de filială.