Vineri, 23 Octombrie 2015 10:14

Curs - Managementul conflictelor din mediul scolar - nivel 2 - grupa 6

În perioada 3-16 octombrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 21 cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli tulcene. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
 
-    „Introducere în medierea educaţională”;
-    „Comunicare. Negocierea conflictelor”;
-    „Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională”.

           Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare; utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală; elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală- comunitate; elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.

Formator: Prof. Cătălina-Aurelia  Ilie-consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea

Coordonator program: Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea

Citit 488 ori