Marți, 27 Septembrie 2016 08:49

Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 2016

În luna septembrie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a  organizat programul de formare "Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice cu durata de 16 ore.
Cele 2 grupe de formabili au fost constituite din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017 în școlile din mediul urban și rural ale județului.
Cursanții au avut oportunitatea să-și consolideze competenţele de planificare şi proiectare a demersului didactic și să-și formeze competenţe de management al clasei pregătitoare.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru ciclul primar- achiziții fundamentale.
Formator:  Ranciu Mioara - inspector școlar general adjunct,  I.S.J. Tulcea;
Responsabil program: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea

Citit 426 ori