Joi, 24 Martie 2016 14:41

Program de formare ”ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI”

În perioada  februarie - martie  2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare gratuit, ”ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI”, acreditat  prin OMECTS nr. 4736/12.07.2012, cu durata de 44 ore și finalizat cu acordarea a 11 de credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 9 profesori diriginţi ai claselor a VI-a și a VII-a şi  10 profesori consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Aceștia vor implementa Proiectul Național ”NECENZURAT” desfășurat de CCD Tulcea în parteneriat cu Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea în perioada martie-iunie 2016 în următoarele școli pilot din județul Tulcea: Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială Jijila, Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea, Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin, Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, Școala Gimnazială nr.1 Măcin, Liceul de Arte ” George Georgescu” Tulcea, Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Tulcea.
Scopul programului de formare a constat în pregătirea cadrelor didactice pentru formarea de abilități de viață la adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani  în scopul prevenirii consumului de droguri.
Prin parcurgerea modulelor: Introducere în proiectul „Necenzurat”, metode și tehnici specifice/ Informații despre droguri: clasificare, descriere, efecte, însușirea termenilor specifici  1/ Abilităţi de viață/ Promovarea, planificarea, implementarea şi evaluarea proiectelor specifice/ Componenta parentală,  cursanții au avut oportunitatea de a-și dezvolta următoarele competențe:
-utilizarea  optimă  a  metodelor  şi  strategiilor  de  predare  adecvate particularităţilor individuale/de grup;
-utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ;
-accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
-utilizarea metodelor specifice gândirii critice, lucrul în echipă, comunicare eficientă;
-aplicarea  tehnicilor  de  cunoaştere  a  problematicilor  socio-educaţionale  în  consilierea,  orientarea/integrarea  socio-psiho-pedagogică a elevilor;
În perioada martie-iunie 2016 aplicarea la clasă a cunoștințelor, instrumentelor și practicilor dobândite pe parcursul cursului va fi monitorizată de către formatorii programului Jenica Batiste –profesor consilier școlar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea, Alina Geanina Matei- inspector de specialitate la Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea și profesor metodist Cristina Cherciu din cadrul C.C.D. Tulcea.

Citit 768 ori