Marți, 17 Ianuarie 2017 10:16

Program de formare Asigurarea calitatii in educatie - grupele 1 si 2

În perioada noiembrie 2016 - ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Asigurarea calității în educație”, acreditat prin OMEN nr. 4383/22.08.2014, cu durata de 89 ore, și finalizat cu acordarea a 22 credite profesionale transferabile, pentru două grupe de formabili.
Grupele de formabili au fost constituite din cadre didactice care își desfășoară activitatea în școlile tulcene.
Calendarul activităților programului de fomare a cuprins următoarele module:
”Educația de calitate”, ”Evaluarea externă”, ”Evaluarea internă”și ”Platforma educațională”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind: proiectarea și implementarea activităților de îmbunătățire a calității educației în baza autoevaluării școlii; activitatea de evaluare a performanțelor, a calității mediului educațional, a comportamentului și schimbărilor realizate în procesul educațional; cunoașterea și aplicarea noțiunilor necesare gestionării corecte a procesului de evaluare internă și externă; analiza activitățiilor școlii din perspectiva indicatorilor de calitate; utilizarea unei platforme de instruire în activitatea cotidiană și în educație.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formatori, tematicile relevante pentru activitatea comisiei CEAC din școală și activitățile cu caracter practic-aplicativ desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul programului.

Formatori:
Prof. Leon Sania– Colegiul Agricol ” Nicolae Cornățeanu” Tulcea
Prof. Șerban Laura-Aurelia- Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea
Prof. Mușat Gabriela-Liliana- Colegiu Tehnic ”Edmond Nicolau” Brăila

Responsabil program: – Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea

Citit 348 ori