Marți, 08 Martie 2016 09:05

Program de formare Dezvoltare institutionala prin proiecte cu finantare europeana

În luna februarie 2016, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, curs avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din 22 de cursanți, cadre didactice din școlile tulcene. Prin parcurgerea modulelor: Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană, Proiecte de granturi, parteneriate strategice și mobilități, Ghidurile aplicantului/Formulare specifice, cursanții au avut oportunitatea de a-și dezvolta următoarele competențe:
- cunoașterea și abordarea proiectelor cu finanțare europeană ca pe o oportunitate care asigură cadrelor didactice dezvoltarea profesională și personală;
- cunoașterea documentelor de referință specifice acestor proiecte: ghiduri, formulare, cereri de finanțare, portofolii etc.
- abilitarea cadrelor didactice în completarea formularelor specifice de aplicație;
- identificarea unor modalități și instrumente care să faciliteze dezvoltarea de parteneriate strategice și de mobilitate în spațiul european, pentru elevi și profesori.
Cursul a avut impact pozitiv asupra formabililor, aspect reieșit din analiza chestionarelor de evaluare a programului de formare. Cadrele didactice au apreciat cantitatea, calitatea și claritatea informațiilor oferite de formator, interacțiunea permanentă a participanților prin schimbul de experiențe și idei, modelele de bune practici oferite de cursanții care au aplicat anterior în programul Erasmus+, utilitatea și eficiența desfășurării programului înaintea termenului de aplicare pentru parteneriate Erasmus+, acțiunea KA2.
 Formator: Prof. Peiciu Marinela - inspector școlar pentru proiecte educaționale, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: – Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea

Citit 667 ori