Marți, 16 Mai 2017 13:28

Program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”

În perioada 18.03.2017–15.05.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat 2 grupe în cadrul programului de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M.E.N.C.Ș Nr. 5031/26.08.2018, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. La cele 2 grupe de formare au participat 43 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Tulcea (22 cadre didactice în grupa 1, respectiv 21 cadre didactice în grupa 2). Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:

  • Educația incluzivă;
  • Integrarea copiilor cu CES în școala românească;
  • Școala fără discriminare;
  • Reprezentări sociale și media;

Cursanții și-au dezvoltat competenţe pedagogice şi metodologice generale privind educaţia incluzivă, respectiv: proiectarea şi implementarea unor practici/demersuri incluzive adaptate nevoilor specifice clasei/ şcolii; dezvoltarea de parteneriate eficiente şcoală-familie-comunitate; planificarea, proiectarea şi implementarea incluziunii elevilor cu CES; dezvoltarea unui mediu educaţional şi relaţional optim în şcolile din comunităţile cu grupuri dezavantajate; implementarea unor strategii de incluziune socială a rromilor cu sprijinul mediatorului şcolar; utilizarea unor instrumente adecvate pentru a preveni fenomenul de discriminare în şcoală, identificarea principalelor stereotipii și comportamente discriminatorii la nivel individual, instituțional și mediatic, aplicarea de instrumente specifice pentru măsurarea distanței sociale față de grupuri vulnerabile.

Coordonator program: informatician Mara IVAN, C.C.D. Tulcea

Citit 157 ori