Marți, 18 Iunie 2013 03:00

Program de formare - Management educational

În perioada aprilie - iunie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Management educațional” acreditat prin O.M. nr.3001/05.01.2011, cu durata de 110 ore și finalizat cu acordarea a 30 de credite profesionale transferabile.

Grupa de formabili a fost constituită din 19 cursanți, directori și cadre didactice din municipiul și județul Tulcea.

Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: „Managementul resurselor” , „Management de proiect”, „Managementul organizației”, „Managementul calității”, „Relații publice în școli”. Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențele privind proiectarea, organizarea si implementarea unui management eficient la nivelul instituției școlare, precum și abilitățile manageriale necesare promovării unei organizații deschise față de schimbare.

Formatori:

  • Prof. Nichifor Gabriela – director C.C.D. Tulcea;
  • Prof. Ștefănescu Carmen – profesor metodist CCD;
  • Prof. Coriu Liliana - inspector pentru monitorizarea curriculumului descentralizat;
  • Prof. Stroe Doina – director Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea.
Citit 286 ori