Miercuri, 28 Mai 2014 10:58

Program de formare "Management educațional"

În perioada 28.03.2014-23.05.2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Management educațional” acreditat prin O.M. nr.3001/05.01.2011, cu durata de 110 ore și finalizat cu acordarea a 30 de credite profesionale transferabile.

Grupa de formabili a fost constituită din 22 cursanți, directori și cadre didactice din municipiul și județul Tulcea.

Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: „Managementul resurselor” , „Management de proiect”,  „Managementul organizației”, „Managementul calităţii”, „Relaţii publice în şcoli”. Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențele privind proiectarea, organizarea si implementarea unui management eficient la nivelul instituţiei şcolare sau a claselor pe care le conduc, precum și abilităţile manageriale necesare promovării unei organizaţii deschise faţă de schimbare.

Formatori:

  • Prof. Nichifor Gabriela – director C.C.D. Tulcea;               
  • Prof. Ștefănescu Carmen – profesor metodist CCD;
  • Prof. Coriu Liliana - inspector școlar învățământ special și asigurarea calitații;                             
  • Prof. Stroe Doina – profesor Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea.

Cordonator de program: prof. metodist Ştefănescu Carmne, Casa Corpului Didactic Tulcea

Citit 881 ori