Luni, 22 Aprilie 2013 03:00

Program de formare - Management institutional - grupa II

În perioada martie-aprilie 2013, Casa Corpului Didactic a organizat programul de formare “Management instituțional”-grupa II.

Grupa de formabili a fost constituită din directori ai unităților școlare din municipiu și județ.

Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele teme: Management general și management instituțional / Descentralizarea sistemului managerial din învățământ/ Proiectarea activității manageriale a unității de învățământ/ Activitatea decizională și gestionarea acesteia la nivelul unității/ Management financiar/ Implementarea sistemului de control managerial intern/ Competențele managerului/ Organizația școlară și relațiile cu partenerii educaționali.

Formator: Profesor Lungu Tincuța - Inspector școlar de specialitate management educațional

Citit 662 ori