Miercuri, 04 Martie 2015 09:10

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar - nivel II” - grupa 1

În perioada 13.02.2015- 27.02.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 de credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 20 cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli din municipiul Tulcea.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:    
-    Introducere în medierea educaţională;
-    Comunicare. Negocierea conflictelor;
-    Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare; utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală; elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală- comunitate; elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.
Formator: Psiholog Cătălina ILIE
Responsabil grupă: Secretar Vali-Florentina FILATOV, C.C.D. Tulcea

 

 

Citit 610 ori