Miercuri, 05 Aprilie 2017 09:21

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”-grupa 10

În perioada 11.03.2017–29.03.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar-nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 19 cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli tulcene.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:

-    „Introducere în medierea educaţională”;
-    „Comunicare. Negocierea conflictelor”;
-    „Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională”.

           Cadrele didactice participante au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală, elaborarea și implementarea de proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.

Formator: prof. Cătălina-Aurelia  Ilie-consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea

Coordonator program: prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea

Citit 212 ori