Joi, 24 Martie 2016 14:31

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar - nivel II” - grupa 7

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în perioada 26.02.2016 - 18.03.2016,  programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar- nivel II”,  program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 25 de  cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli din municipiul Tulcea.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:    
-    Introducere în medierea educaţională;
-    Comunicare. Negocierea conflictelor;
-    Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală, elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-comunitate, elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.
Formator: Prof. Cătălina-Aurelia  Ilie, consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea
Responsabil: Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea

Citit 581 ori