Marți, 17 Ianuarie 2017 10:28

Program de formare „Managementul conflictelor din mediul scolar - nivel II”- grupa 9

În perioada 10 decembrie 2016 – 10 ianuarie 2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar - nivel II”, program acreditat prin O.M. Nr. 3365/29.04.2014, furnizat de Casa Corpului Didactic Dolj, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Grupa de formabili a fost constituită din 28 de cursanți, cadre didactice care își desfășoară activitatea în şcoli tulcene. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
-    „Introducere în medierea educaţională”;
-    „Comunicare. Negocierea conflictelor”;
-    „Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educaţională”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare; utilizarea unor noi metode de rezolvare a conflictelor în şcoală; elaborarea unor strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-comunitate; elaborarea şi derularea la nivelul şcolii a unor proiecte menite să armonizeze relaţiile interpersonale, să contribuie la diminuarea fenomenelor de violenţă şi la creşterea culturii dialogului în mediul şcolar.

Formator: Prof. Cătălina-Aurelia  Ilie - consilier școlar C.J.R.A.E. Tulcea.
Coordonator program: Prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea.

Citit 347 ori