Luni, 30 Iunie 2014 17:00

Program de formare "Managementul conflictului din mediul școlar- Nivel II"

În perioada 23-29 iunie 2014 Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj a organizat programul de formare "Managementul conflictului din mediul școlar - Nivel II",  desfășurat în cadrul proiectului POSDRU "Medierea - modalitate de soluționare a conflictelor apărute în mediul școlar", beneficiar Ministerul Educației Naționale.

Grupul țintă a fost alcătuit din 25 de cadre didactice nominalizate din 12 unități de învățământ din județul Tulcea implicate în proiect: Școala Profesională ”Danubius” Tulcea; Colegiul ”Anghel Saligny” Tulcea ; Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea; Colegiul ”Brad Segal” Tulcea; Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu” Tulcea ; Școala Gimnazială ”Ioan Nenițescu” Tulcea ; Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea; Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Tulcea; Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea; Școala Gimnazială ”Constantin Găvenea” Tulcea; Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Tulcea; Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea.

Programul de formare gratuit, cu durata de 4O de ore și finalizat cu acordarea a 1O credite profesionale transferabile, a cuprins următoarele module: ”Introducerea în mediere”; ”Comunicare și negocierea conflictelor”; ”Metode, tehnici, instrumente pentru medierea educațională”.

Formabilii care au provenit din unități de învățământ cu probleme frecvente legate de conflicte și violență, au apreciat  oportunitatea de a-și forma/dezvolta/exersa competențe specifice privind medierea, gestionarea și soluționarea conflictelor apărute în mediul educațional.

Formator: prof. Cătălina ILIE, consilier școlar, C.J.R.A.E. Tulcea

Citit 729 ori