Joi, 30 Martie 2017 13:56

Program de formare „Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”- grupa 1, 2017

În perioada 25.02.2017–19.03.2017, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic”, program acreditat prin O.M. Nr. 3150/30.01.2015, cu durata de 60 ore și finalizat cu acordarea a 15 credite profesionale transferabile. Au participat profesori pentru învățământul preșcolar și primar care își desfășoară activitatea în şcolile tulcene. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:

  • Cadrul conceptual privind denumirea competențelor în învățământul preuniversitar;
  • Introducere în interdisciplinaritate. Predarea interdisciplinară-etapă importantă în formarea competenţelor la preșcolar și şcolarul mic. Integrarea curriculară și curriculum-ul integrat. Treptele integrării curriculare;
  • Strategii didactice în abordarea inter, pluri  şi transdisciplinară;
  • Managementul învățării și managementul grupei de preşcolari și a clasei școlarului mic;
  • Moduri și forme de organizare a activității formativ–educative în grădiniță și în învățământul primar;
  • Educația în spiritul dezvoltării durabile.

Cadrele didactice participante au avut posibilitatea să-și dezvolte competențe privind predarea interdisciplinară, integrarea curriculară și curriculum-ul integrat, strategii didactice în abordarea transdisciplinară, moduri și forme de organizare a activității formativ–educative în grădiniță și în învățământul primar, precum și educația în spiritul dezvoltării durabile.

Coordonator program: prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea

Citit 172 ori