Luni, 14 Decembrie 2015 14:38

Program de formare ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”

În luna noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat  programul de formare ”Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar”, curs gratuit avizat M.E.N.C.Ș., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din 20 de cadre didactice debutante , încadrate cu statut de suplinitor și necalificate din învăţământul primar.
Prin parcurgerea modulelor: ”Curriculum învățământ primar și formarea competențelor cheie”,  ”Construcția curriculumului în viziune interdisciplinară”, ”Demersuri de proiectare” și ”Managementul clasei” formabilii au avut oportunitatea de a-și dezvolta următoarele competențe:
- elaborarea unor demersuri de proiectare din perspectiva abordării interdisciplinare şi a învățării integrate, pe diferite orizonturi de timp: la nivelul unei lecţii; al unui sistem de lecţii/teme/unităţi de învăţare/ la nivel de semestru, an şcolar, ciclu de învățământ;
- identificarea componentelor demersului de construcție a curriculumului;
- utilizarea strategiilor specifice predării integrate;
- aplicarea unui management optim al clasei de elevi.

Formatori:
Prof. Suciu Maria – inspector școlar,  I.S.J. Tulcea
Prof. pentru învățământ primar Panait Virginia - Școala Gimnazială ” Elena Doamna” Tulcea

Coordonator program: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea

Citit 507 ori