Miercuri, 12 Iunie 2013 03:00

Program de formare pentru bibliotecari

În perioada martie – iunie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat Programul de formare pentru bibliotecari. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice, bibliotecari și alte persoane interesate de profesia - bibliotecar.

Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele teme:

  • Noțiuni generale de psihologie și psihopedagogie a lecturii;
  • Constituirea și evidența colecțiilor;
  • Noțiuni de clasificare și catalogarea documentelor;
  • Organizarea documentelor de bibliotecă și conservarea acestora.
  • Din feedback-ul obținut de la participanți reies următoarele aprecieri: utilitatea conținuturilor abordate în vederea dezvoltării competențelor în domeniul biblioteconomiei și profesionalismul formatorilor; accentul pus pe partea aplicativă și strategiile de formare interactive.

Formatori:

  • Tărcatu Zinaida - inspector școlar de specialitate Limba și literatura română
  • Damian Fănica - profesor Limba și literatură română
Citit 698 ori