Marți, 01 Iulie 2014 15:33

Program de formare "Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ"

În perioada 14.06.2014-30.06.2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, cu durata de 24 ore (sesiuni față-în-față), avizat de M.E.N. prin adresa nr. 46017/16.06.2014.

La program au participat 32 cursanți, cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2014. Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module: „Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ” , „Curriculum și proiectare școlară”,  „Psihopedagogie școlară”.

Cursul a oferit participantilor oportunitatea să își consolideze într-un cadru organizat, competențe privind cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a concepetelor pedagogice și psiho-pedagogice, oferind totodată resurse informaționale, științifice și de specialitate pentru planificarea și dezvoltarea  carierei didactice aflate la debut și care prin examenul de definitivare în învățământ oferă un prim moment de evaluare profesională.

Formatori:
Prof. Chistrugă Valea – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea;
Prof. Ranciu Mioara- I.S.J.Tulcea;
Prof. Bumbac Carmen Gabriela - Şcoala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea;
Responsabil program: Carmen Ștefănescu, profesor metodist C.C.D. Tulcea

Citit 667 ori