Miercuri, 19 Martie 2014 09:48

Program de formare “Proiecte europene”

În perioada februarie-martie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare avizat de Ministerul Educației Naționale "Proiecte europene ".

Cursul a avut ca scop informarea privind noul program Erasmus+, operațional în perioada 2014-2020, precum și abilitarea formabililor pentru accesarea de proiecte cu finanțare europeană. Erasmus+ integrează fostele programe Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius, vizitele de studiu, iar proiectele se depun exclusiv în numele instituțiilor.

Cele 3 grupe de formabili au fost constituite din cadre didactice din școlile din mediul urban și rural interesați de depunerea candidaturilor pentru proiectele de mobilitate dar și de parteneriatele strategice.

Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele teme: Prezentare program ERASMUS+ ; Program ERASMUS+ /Actiunile K1 si K2 /Ghidul Aplicantului; Acțiunea K1 formular aplicație.

Formator: Prof. Daniela Stănică - inspector școlar de specialitate integrare europeană și programe comunitare.

Citit 336 ori