Marți, 16 Aprilie 2013 03:00

Program de formare - Proiecte europene - grupa II

În luna APRILIE 2013, Casa Corpului Didactic a organizat programul de formare “PROIECTE EUROPENE” avizat de Ministerul Educației Naționale.

Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care provin din 15 școli din mediul urban și rural.

Calendarul activităților cursului a cuprins următoarele teme: Programul de învățare pe tot parcursul vieții-prezentare; Competențe cheie în educație; Etapele depunerii unei candidaturi LLP ; Aplicații practice- completarea unui formular de aplicație Comenius/Grundtvig.

Din feedback-ul obținut de la participanți reies utilitatea conținuturilor abordate în dezvoltarea competențelor, precum și profesionalismul formatorului. Iată câteva din aprecierile cursanților:

  • “Un curs de o înaltă calitate profesională care mă va ajuta să aplic pentru o mobilitate”;
  • “Am dobândit noi cunoștințe și competențe pentru a aplica pentru proiecte europene”;
  • “Trainerul foarte plăcut, explicit, bine documentat și gata să ne ofere ajutor.”;
  • “Un curs foarte bun, complet, prestația formatorului excepțională, s-a urmărit dezvoltarea competențelor necesare aplicării pentru proiecte europene”;
  • “Niște porți deschise spre lume. Porți pe care nu le-am deschis neștiind ce-mi oferă. Acum știu!”.

Formator: Profesor STĂNICĂ DANIELA - inspector școlar de specialitate integrare europeană și programe comunitare

Citit 675 ori