Luni, 30 Martie 2015 16:12

Program de formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”

În perioada 27.02.2012 - 27.03.2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, furnizat de SIVECO România SA, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 25 cursanți, cadre didactice din municipiul și județul Tulcea.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
1.    „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare”
2.     „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”,
Formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind:
-    Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
-    Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple;
-    Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
-    Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.


Formator: Ivan Alexandra Mara, Casa Corpului Didactic Tulcea

Citit 549 ori