Luni, 07 Decembrie 2015 14:35

Program de formare „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” – grupa 3

În perioada octombrie – decembrie 2015, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” acreditat prin OM nr. 3284/17.02.2014, cu durata de 89 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile.
Grupa de formabili a fost constituită din 23 cursanți, cadre didactice din școlile tulcene.
Prin parcurgerea modulelor „Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare” și „Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional”, formabilii au avut oportunitatea să-și dezvolte următoarele competențe:
-    Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică;
-    Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de informare si documentare multiple;
-    Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea propriei activităţi didactice;
-    Realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă.


Formator: Ivan Alexandra Mara, informatician Casa Corpului Didactic Tulcea

Citit 382 ori